-->

Nowości na stronie

O ostatnich przedsięwzięciach naszego Stowarzyszenia
oraz kulturowych wydarzeniach we Wrocławiu
można przeczytać w dziale Aktualności :)

************************

Czas

Czas spędzony z nami będzie nie tylko poznawaniem ludzi i tradycji innych wyznań, narodowości i kultur. Chcemy, aby był także świetną zabawą i rozwijaniem własnych zainteresowań artystycznych.

Życie danej wspólnoty będziemy poznawać z bliska – z opowieści samych członków danej mniejszości. Zostaniemy zaproszeni do tych miejsc, gdzie oni spędzają czas, spróbujemy ich tradycyjnych potraw, wysłuchamy modlitw w ich językach, a także zatańczymy z nimi jeden z tradycyjnych tańców.

Miejsce

We Wrocławiu miejsca szczególnie dla nas ważne to te związane z życiem mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych – kluby oraz stowarzyszenia mniejszości, towarzystwa społeczno-kulturalne, świątynie różnych wyznań (cerkwie, kościoły, synagoga, meczet).

Ze swoimi projektami pragniemy docierać także do tych miejsc na terenie Dolnego Śląska, gdzie brakuje interesującej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, związanej z historią regionu, jego ludności, tradycji i kultury.

Ludzie

Nasze projekty edukacyjne prowadzą przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zaangażowane w pracę na rzecz propagowania własnej tradycji i kultury. Ich obecność nie tylko podkreśla wielokulturowe bogactwo regionu, uwypukla także pracę organizacji i stowarzyszeń na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego mniejszości zamieszkujących teren Dolnego Śląska.

Wyzwania

Naszym największym wyzwaniem jest stworzenie modelowych projektów dotyczących edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej, które ze względu na swój uniwersalny charakter będą mogły zostać wykorzystane przez nauczycieli i edukatorów w innych regionach kraju.

Na Dolnym Śląsku chcemy opracować międzykulturowe ścieżki edukacyjne, które będą przybliżać dziedzictwo kulturowe tego niezwykłego regionu, ale także opowiadać
o wielowiekowej obecności ludzi innych narodowości, wyznań i tradycji kulturowych.