Miejsce

We Wrocławiu miejsca szczególnie dla nas ważne to te związane z życiem mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych – kluby oraz stowarzyszenia mniejszości, towarzystwa społeczno-kulturalne, świątynie różnych wyznań (cerkwie, kościoły, synagoga, meczet).

Ze swoimi projektami pragniemy docierać także do tych miejsc na terenie Dolnego Śląska, gdzie brakuje interesującej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, związanej z historią regionu, jego ludności, tradycji i kultury.

Możliwość komentowania jest wyłączona.