Ludzie

Nasze projekty edukacyjne prowadzą przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zaangażowane w pracę na rzecz propagowania własnej tradycji i kultury. Ich obecność nie tylko podkreśla wielokulturowe bogactwo regionu, uwypukla także pracę organizacji i stowarzyszeń na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego mniejszości zamieszkujących teren Dolnego Śląska.

Możliwość komentowania jest wyłączona.