Wyzwania

Naszym największym wyzwaniem jest stworzenie modelowych projektów dotyczących edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej, które ze względu na swój uniwersalny charakter będą mogły zostać wykorzystane przez nauczycieli i edukatorów w innych regionach kraju.

Na Dolnym Śląsku chcemy opracować międzykulturowe ścieżki edukacyjne, które będą przybliżać dziedzictwo kulturowe tego niezwykłego regionu, ale także opowiadać
o wielowiekowej obecności ludzi innych narodowości, wyznań i tradycji kulturowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.