Partnerzy

Partnerzy działań edukacyjnych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Wieża Babel


Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

www.ntskwroclaw.vdg.pl

Związek Ukraińców w Polsce koło we Wrocławiu

www.zup.ukraina.com.pl

Fundacja Kultury i Edukacji Żydowskiej „Gesher

www.gesher.pl

Związek Karaimów Polskich w RP

www.karaimi.org

Stowarzyszenie Romani Bacht

www.romowie.info

Związek Tatarów RP

www.tatarzy.pl

Odysseas Stowarzyszenie Greków w Polsce

www.odysseas.pl

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii

www.wtpbulgarii.free.ngo.pl

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu

www.islam.net.pl

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

www.muzeumetnograficzne.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.