O nas

Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieża Babel” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Nasze działania to przede wszystkim organizowanie otwartych spotkań edukacyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych.

Problem inności dotyczy nie tylko religii, pochodzenia narodowego bądź etnicznego, ale także innej kultury i tradycji. Dlatego szansą na poznanie tej inności może być edukacja zarówno najmłodszych, którzy jeszcze nie zdążyli przesiąknąć stereotypami
i nabrać uprzedzeń jak i osób dorosłych, które zainteresowane są tematyką wielokulturowości.

Stowarzyszenie Edukacyjne Wieża Babel zostało zarejestrowane 22 grudnia 2009 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.